Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,2


Θ. Ιερ. 5,2

κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις, οἱ οἶκοι ἡμῶν ξένοις.

Θ. Ιερ. 5,2

Η κληρονομία μας, η γη των πατέρων μας, έπεσεν εις τα χέρια αλλοεθνών. Τα σπίτια μας στους ξένους.