Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,18


Θ. Ιερ. 5,18

ἐπ᾿ ὄρος Σιών, ὅτι ἠφανίσθη, ἀλώπεκες διῆλθον ἐν αὐτῇ.

Θ. Ιερ. 5,18

Επάνω στο όρος Σιών, το οποίον ηρημώθη, επέρασαν αλώπεκες.