Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,9


Θ. Ιερ. 3,9

ἀνῳκοδόμησεν ὁδούς μου, ἐνέφραξε τρίβους μου, ἐτάραξεν.

Θ. Ιερ. 3,9

Εκλεισε με τείχος ολόγυρα τους δρόμους μου, Εφραξε τας διαβάσεις μου, με συνεκλόνισε με τας θλίψεις και τους πόνους.