Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,8


Θ. Ιερ. 3,8

καί γε κεκράξομαι καὶ βοήσω, ἀπέφραξε προσευχήν μου·

Θ. Ιερ. 3,8

Και όταν άκομα κράζω προς αυτόν και βοώ ζητών την βοήθειάν του, αυτός μου σταματά την προσευχήν· δεν την δέχεται.