Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,55


Θ. Ιερ. 3,55

Ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομά σου, Κύριε, ἐκ λάκκου κατωτάτου·

Θ. Ιερ. 3,55

Προσηυχήθην και επεκαλεσθην το όνομά σου, Κυριε, από τον βαθύτατον αυτόν λάκκον.