Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,52


Θ. Ιερ. 3,52

Θηρεύοντες ἐθήρευσάν με ὡς στρουθίον πάντες οἱ ἐχθροί μου δωρεάν,

Θ. Ιερ. 3,52

Ολοι οι εχθροί μου εντελώς αδίκως με εκυνήγησαν με επιμονήν, ωσάν στρουθίον.