Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,51


Θ. Ιερ. 3,51

ὁ ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας θυγατέρας πόλεως.

Θ. Ιερ. 3,51

Τα δάκρυα των οφθαλμών μου καταπονούν την ψυχήν μου. Κλαίω δι’ όλας τας θυγατέρας της πόλεως.