Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,45


Θ. Ιερ. 3,45

καμμύσαι με καὶ ἀπωσθῆναι ἔθηκας ἡμᾶς ἐν μέσῳ τῶν λαῶν.

Θ. Ιερ. 3,45

Εκλεισες τα μάτιά σου από εμέ, με απώθησες, μας διεσκόρπισες εν μέσω ξένων λαών.