Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,33


Θ. Ιερ. 3,33

ὅτι οὐκ ἀπεκρίθη ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐταπείνωσεν υἱοὺς ἀνδρός.

Θ. Ιερ. 3,33

Διότι δεν είναι ότι ο Κυριος με ευχαρίστησιν ταπεινώνει και θλίβει τους υιούς των ανθρώπων.