Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,2


Θ. Ιερ. 3,2

παρέλαβέ με καὶ ἀπήγαγέ με εἰς σκότος καὶ οὐ φῶς,

Θ. Ιερ. 3,2

Με παρέλαβε και με ωδήγησεν όχι στο φως, αλλά στο σκότος.