Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,16


Θ. Ιερ. 3,16

Καὶ ἐξέβαλε ψήφῳ ὀδόντας μου, ἐψώμισέ με σποδόν·

Θ. Ιερ. 3,16

Εσπασε με χαλίκια τα δόντια μου και μου τα έβγαλε. Μου έδωκεν αντί άρτου στάκτην.