Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 2,11


Γ Μακ. 2,11

καὶ δὴ πιστὸς εἶ καὶ ἀληθινός.

Γ Μακ. 2,11

Και είσαι, Κυριε, πράγματι αξιόπιστος και αληθινός εις τας υποσχέσεις σου.