Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 8,42


Γ Βασ. 8,42

καὶ ἥξουσι καὶ προσεύξονται εἰς τὸν τόπον τοῦτον,

Γ Βασ. 8,42

θα έλθη όμως εις τον τόπον αυτόν να προσευχηθή,