Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 8,3


Γ Βασ. 8,3

καὶ ᾖραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν

Γ Βασ. 8,3

Οι ιερείς εσήκωσαν και μετέφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης