Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 11 ,26


Γ Βασ. 11 ,26

Καὶ Ἱεροβοὰμ υἱὸς Ναβὰτ ὁ Ἐφραθὶ ἐκ τῆς Σαριρὰ υἱὸς γυναικὸς χήρας δοῦλος Σαλωμών.

Γ Βασ. 11 ,26