Χωρίς κατηγορία

Β Τιμ. 4,9


Β Τιμ. 4,9

Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·

Β Τιμ. 4,9

Προσπάθησε όσον ημπορείς να έλθης σύντομα προς εμέ.