Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 11,9


Β Παραλ. 11,9

καὶ τὴν Ἀδωραὶμ καὶ Λαχίς, καὶ τὴν Ἀζηκὰ

Β Παραλ. 11,9

την Αδωραίμ, την Λαχίς, την Αζηκά,