Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 4,5


Βαρ. 4,5

Θαρσεῖτε λαός μου, μνημόσυνον Ἰσραήλ.

Βαρ. 4,5

Παρε θάρρος, λαός μου, λαέ ισραηλιτικέ, συ που κρατείς και ενθυμείσαι το ένδοξον παρελθόν σου!