Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 3,11


Βαρ. 3,11

προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾅδου;

Βαρ. 3,11

Συγκατηριθμήθης μεταξύ εκείνων, οι οποίοι κατεβαίνουν στον άδην;