Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 1,17


Βαρ. 1,17

ὧν ἡμάρτομεν ἔναντι Κυρίου

Βαρ. 1,17

διότι ημαρτήσαμεν ενώπιον του Κυρίου.