Χωρίς κατηγορία

Α Μακ. 2,4


Α Μακ. 2,4

Ἰούδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος,

Α Μακ. 2,4

Ιούδας ο επονομαζόμενος Μακκαβαίος,