Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 3,23


Α Κορ. 3,23

ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ.

Α Κορ. 3,23

Σεις δεν ανήκετε εις κανένα άλλον ει μη μόνον στον Χριστόν, ο δε Χριστός είναι ο μονογενής υιός του Θεού.