Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 16,24


Α Κορ. 16,24

ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

Α Κορ. 16,24

Η αγάπη μου, η εν Χριστώ Ιησού, είναι και θα είναι με όλους σας. Αμήν.