Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 15,26


Α Κορ. 15,26

ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·

Α Κορ. 15,26

Τελευταίος δε εχθρός καταργείται και εξαφανίζεται ο θάνατος