Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 15,18


Α Κορ. 15,18

ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.

Α Κορ. 15,18

Επομένως και εκείνοι που έχουν πεθάνει με την πίστιν στον Χριστόν εχάθηκαν.