Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 11,13


Α Κορ. 11,13

ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι;

Α Κορ. 11,13

Καμετε, λοιπόν, σεις οι ίδιοι δικαίαν κρίσιν· είναι σεμνόν και πρέπον να προσεύχεται η γυναίκα προς τον Θεόν με ακάλυπτον την κεφαλήν της;