Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 10,6


Α Κορ. 10,6

Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.

Α Κορ. 10,6

Αυτά όλα έγιναν προφητικά σύμβολα και αλληγορίαι δι’ ημάς και μας διδάσκουν να μη κυριευώμεθα από επιθυμίας κακών και αμαρτωλών πραγμάτων, όπως εκείνοι επεθύμησαν.