Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 10,24


Α Κορ. 10,24

μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.

Α Κορ. 10,24

Κανείς δε, παρασυρόμενος από την φιλαυτίαν του, να μη επιζητή ο,τι του αρέσει η ο,τι τον εξυπηρετε, αλλ΄ ας επιδιώκη και ας ενδιαφέρεται ο καθένας και δια το καλόν του άλλου.