Χωρίς κατηγορία

Α Θεσ. 3,8


Α Θεσ. 3,8

ὅτι νῦν ζῶμεν, ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ.

Α Θεσ. 3,8

Διότι, όπως και προηγουμένως έτσι και τώρα, ζώμεν, εάν σεις στέκεσθε σταθεροί και ακλόνητοι εν Κυρίω.