Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 8 ,26


Α Εσδ. 8 ,26

καὶ ἐμὲ ἐτίμησεν ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβουλευόντων καὶ πάντων τῶν φίλων καὶ μεγιστάνων αὐτοῦ.

Α Εσδ. 8 ,26