Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,61


Α Εσδ. 5,61

καὶ πολλοὶ διὰ σαλπίγγων καὶ χαρᾶς μεγάλῃ τῇ φωνῇ,

Α Εσδ. 5,61

την ώραν, κατά την οποίαν πολλαί σάλπιγγες εσάλπιζαν και η χαρά αντηχούσεν από όλους.