Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 3,11


Α Εσδ. 3,11

ὁ ἕτερος ἔγραψεν, ὑπερισχύει ὁ βασιλεύς.

Α Εσδ. 3,11

Ο άλλος έγραψεν ισχυρότερος είναι ο βασιλεύς,