Χωρίς κατηγορία

Αρ. 7,4


Αρ. 7,4

καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 7,4

Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν·