Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,5


Αρ. 3,5

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 3,5

Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·