Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,29


Αρ. 3,29

οἱ δῆμοι τῶν υἱῶν Καὰθ παρεμβαλοῦσιν ἐκ πλαγίων τῆς σκηνῆς κατὰ λίβα,

Αρ. 3,29

Οι δήμοι των υιών του Καάθ θα στρατοπεδεύουν νοτίως της Σκηνής.