Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,8


Αρ. 1,8

τῶν Ἰσσάχαρ, Ναθαναὴλ υἱὸς Σωγάρ·

Αρ. 1,8

Από την φυλήν του Ισσάχαρ, ο Ναθαναήλ ο υιός του Σωγάρ.