Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,2


Αρ. 13,2

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 13,2

Εκεί μίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·