Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,10


Αρ. 13,10

τῆς φυλῆς Βενιαμὶν Φαλτὶ υἱὸς Ῥαφοῦ·

Αρ. 13,10

της φυλής Βενιαμίν ο Φαλτί, υιός του Ραφού·