Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,11


Αρ. 1,11

τῶν Βενιαμίν, Ἀβιδὰν υἱὸς Γαδεωνί·

Αρ. 1,11

Από την φυλήν του Βενιαμίν, ο Αβιδάν ο υιός του Γαδεωνί.