Χωρίς κατηγορία

Αποκ. 2,28


Αποκ. 2,28

καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.

Αποκ. 2,28

Και θα του δώσω ακόμη το λαμπρό πρωϊνό αστέρι, (την θείαν δηλαδή λαμπρότητα και αίγλην) ώστε να γίνη και αυτός φως.