Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,6


Αμ. 6,6

οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μῦρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ἰωσήφ.

Αμ. 6,6

Σεις, πίνετε έκλεκτον διϋλισμένον οίνον, χρίεσθε με τα πανάκριβα μύρα και δεν πονείτε καθόλου δια την επικειμένην καταστροφήν του ισραηλιτικού λαού εξ αιτίας της διαφθοράς του.