Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,15


Αμ. 6,15

διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγερῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραήλ, ἔθνος, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμᾶς τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς Ἐμὰθ καὶ ὡς τοῦ χειμάῤῥου τῶν δυσμῶν.

Αμ. 6,15

Διότι, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων· “ιδού εγώ θα επιφέρω εναντίον σας, ω Ισραηλίται, εχθρικόν έθνος· και οι εχθροί σας θα σας καταθλίψουν και θα σας περιορίσουν, ώστε να μη ημπορήτε να κυκλοφορήσετε προς βορράν μέχρις Εμάθ και προς δυσμάς μέχρι του χειμάρρου.