Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,11


Αμ. 4,11

κατέστρεψα ὑμᾶς, καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα, καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός· καὶ οὐδ᾿ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει Κύριος.

Αμ. 4,11

Σας εξωλόθρευσα, όπως εγώ ο Θεός εξολόθρευσα τα Σοδομα και τα Γομορρα. Εγίνατε ωσάν δαυλί, που απεσπάσθη από το πυρ και καπνίζει. Και παρ’ όλον τούτο δεν επεστρέψατε προς εμέ εν μετανοία, λέγει ο Κυριος.