Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,4


Αμ. 3,4

εἰ ἐρεύξεται λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ θήραν οὐκ ἔχων; εἰ δώσει σκύμνος φωνὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ καθόλου, ἐὰν μὴ ἁρπάσῃ τι;

Αμ. 3,4

Είναι δυνατόν να αφήση βρυχηθμούς ο λέων μέσα στο δάσος, χωρίς να έχη συλλάβει το θήραμά του; Φωνάζει ποτέ το νεαρό ληοντάρι από την φωλεάν του, αν δεν έχη πιάσει κάποιο κυνήγι;