Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ἕνα ἔθιμο ποὺ ἔχει σχεδὸν χαθεῖ εἶναι αὐτὸ τῆς Κυρὰ Σαρακοστῆς. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἰδιόμορφο ἡμερολόγιο μὲ τὸ ὁποῖο μετροῦσαν τὶς ἑβδομάδες τῆς νηστείας (Σαρακοστῆς).

 • !

  Ἀπεικόνιζε μία γυναίκα μὲ σταυρωμένα χέρια, λόγω προσευχῆς, σὰν καλόγρια, χωρὶς στόμα, λόγω νηστείας, καὶ μὲ ἑφτὰ πόδια ποὺ ἀναπαριστοῦσαν τὶς ἑπτὰ ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς.
  Κάθε Σάββατο ἔκοβαν ἕνα πόδι καὶ ἔτσι ἤξεραν πόσες… βδομάδες νηστείας ἀπέμεναν μέχρι τὸ Πάσχα.

 • !

  Τὴν Κυρὰ Σαρακοστὴ
  πού ‘ναὶ ἔθιμο παλιὸ
  οἱ γιαγιάδες μας τὴν φτιάχναν
  μὲ ἀλεύρι καὶ νερό.
  Γιὰ στολίδι τῆς φοροῦσαν
  στὸ κεφάλι ἕναν σταυρὸ
  μὰ τὸ στόμα της ξεχνοῦσαν
  γιατί νήστευε καιρό.
  Καὶ τὶς μέρες τις μετροῦσαν
  μὲ τὰ πόδια της τὰ ἑπτά.
  Ἔκοβαν ἕνα τὴν βδομάδα
  μέχρι ‘νάρθει ἡ Πασχαλιά.

Ἡ κυρὰ Σαρακοστὴ

Ἕνα ἔθιμο ποὺ ἔχει σχεδὸν χαθεῖ εἶναι αὐτὸ τῆς Κυρὰ Σαρακοστῆς. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἰδιόμορφο ἡμερολόγιο μὲ τὸ ὁποῖο μετροῦσαν τὶς ἑβδομάδες τῆς νηστείας (Σαρακοστῆς).

Ἡ κυρὰ Σαρακοστὴ στὶς περισσότερες περιοχὲς ἦταν μία χάρτινη ζωγραφιά. Ἀπεικόνιζε μία γυναίκα μὲ σταυρωμένα χέρια, λόγω προσευχῆς, σὰν καλόγρια, χωρὶς στόμα, λόγω νηστείας, καὶ μὲ ἑφτὰ πόδια ποὺ ἀναπαριστοῦσαν τὶς ἑπτὰ ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς.

Κάθε Σάββατο ἔκοβαν ἕνα πόδι καὶ ἔτσι ἤξεραν πόσες βδομάδες νηστείας ἀπέμεναν μέχρι τὸ Πάσχα. Τὸ Μεγάλο Σάββατο, ἔκοβαν καὶ τὸ τελευταῖο πόδι. Αὐτὸ τὸ κομμάτι χαρτὶ τὸ δίπλωναν καλὰ καὶ τὸ ἔκρυβαν σὲ ἕνα ξερὸ σύκο. Τοποθετοῦσαν τὸ σύκο αὐτὸ μαζὶ μὲ ἄλλα, καὶ σὲ ὅποιον τὸ ἔβρισκε θεωροῦνταν ὅτι τοῦ ἔφερνε γούρι.

Σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας ἡ Κυρὰ Σαρακοστὴ δὲν ἦταν φτιαγμένη ἀπὸ χαρτί, ἀλλὰ ἀπὸ ζυμάρι. Τὸ ζυμάρι φτιαχνόταν μὲ ἀλεύρι, ἁλάτι καὶ νερό. Ἡ διαδικασία ἦταν κι ἐδῶ ἡ ἴδια ὅπως καὶ μὲ τὴν χάρτινη. Μία παραλλαγὴ τοῦ ἐθίμου τῆς Κυρᾶς Σαρακοστῆς εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ πανὶ καὶ γεμισμένη μὲ πούπουλα.

Γιὰ τὴν Κυρὰ Σαρακοστὴ ἔχουν γραφτεῖ καὶ οἱ ἑξῆς στίχοι :

Τὴν Κυρὰ Σαρακοστὴ

πού ‘ναὶ ἔθιμο παλιὸ

οἱ γιαγιάδες μας τὴν φτιάχναν

μὲ ἀλεύρι καὶ νερό.

Γιὰ στολίδι τῆς φοροῦσαν

στὸ κεφάλι ἕναν σταυρὸ

μὰ τὸ στόμα της ξεχνοῦσαν

γιατί νήστευε καιρό.

Καὶ τὶς μέρες τις μετροῦσαν

μὲ τὰ πόδια της τὰ ἑπτά.

Ἔκοβαν ἕνα τὴν βδομάδα

μέχρι ‘νάρθει ἡ Πασχαλιά.