Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Οἱ γυναῖκες καὶ μάλιστα οἱ νεαρὲς παρθένες, Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπέδειξαν τὸν ἴδιο ἡρωισμὸ μὲ τοὺς ἄνδρες κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, ὅπου ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ διώκονταν μὲ δαιμονικὴ μανία ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρικὸ παρηκμασμένο κόσμο. Μία ἀπὸ αὐτὲς, ὑπῆρξε ἡ ἁγία Μάρτυς Γλυκερία.

 • !

  Ὅταν ἀκόμα μικρὴ κατηχήθηκε κρυφὰ ἀπὸ θερμοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἔγινε ἔνθερμη Χριστιανή. Ὡς ἔφηβη, εἶχε ἀναπτύξει ἀξιοθαύμαστη κατηχητικὴ δράση, μεταστρέφοντας στὴν Ἐκκλησία πλῆθος νεανίδων εἰδωλολατρῶν.

 • !

  Ἡ δράση της ἔγινε γνωστὴ στοὺς ἀδίστακτους ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, οἱ ὁποῖοι τὴν κατήγγειλαν στὸν φανατικὸ εἰδωλολάτρη ἡγεμόνα Σαβίνο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὴ συλλάβουν καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν μπροστά του. Ἡ νεαρὴ Γλυκερία, πρὶν τὴν παρουσιάσουν στὸν τύραννο, εἶχε σημειώσει στὸ μέτωπό της τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ὁμολόγησε μὲ ἡρωισμὸ τὴν πίστη της στὸ Λυτρωτὴ καὶ Σωτήρα Χριστό. Ὁ Σαβίνος τὴν ὁδήγησε σὲ παρακείμενο βωμὸ νὰ θυσιάσει στὸ ἄγαλμα τοῦ Δία.

 • !

  Ἡ Γλυκερία προσευχήθηκε στὸ Χριστὸ καὶ ἀμέσως ἀκούστηκε μία μεγάλη βροντὴ καὶ τὸ εἴδωλο ἔπεσε ἀπὸ μόνο του καὶ συντρίφτηκε.

 • !

  Ὁ ἡγεμόνας τὴν ἔκλεισε φυλακὴ καὶ μάλιστα διέταξε νὰ τὴν ἀσφαλίσουν, φοβούμενος πὼς μὲ τὰ μαγικά της θὰ δραπέτευε. Ἐκεῖ τὴν ἐπισκέφτηκε ὁ σεβάσμιος Χριστιανὸς ἱερέας τῆς πόλεως, Φιλοκράτης, γιὰ νὰ τὴν ἐμψυχώσει. Βρῆκε τὴν Μάρτυρα νὰ προσεύχεται. Ἐκείνη, τὸ μόνο ποὺ τοῦ ζήτησε ἦταν νὰ τὴν σφραγίσει μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

 • !

  Τότε ὁ ἡγεμόνας διέταξε νὰ τὴν κρεμάσουν ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ νὰ τῆς γδάρουν τὸ κεφάλι! Ἡ Μάρτυρας κρεμασμένη δοξολογοῦσε τὸ Θεό!
  Ὁ ἡγεμόνας ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τὴν ξεκρεμάσουν καὶ νὰ τῆς συντρίψουν τὸ πρόσωπο, διότι δὲν ἄντεχε νὰ ἀκούει τὶς δοξολογίες της. Ἀλλὰ, τὴν ἴδια στιγμὴ, ἐμφανίστηκε ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλυσε τοὺς δημίους της, ποὺ ἔμειναν ἀκίνητοι σὰν νεκροί.

 • !

  Ἔμεινε ἐκεῖ κλεισμένη γιὰ πολὺ καιρό. Κάποτε ὁ ἡγεμόνας ἀποφάσισε νὰ πάει στὴν πόλη Ἡράκλεια καὶ σκέφτηκε νὰ πάρει μαζί του τὴν Γλυκερία, γιὰ νὰ τὴν πιέσει ἐκεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της. Γεμάτος ἔκπληξη διαπίστωσε, πὼς δὲν εἶχε πάθει ἀσιτία καὶ εἶδε στὸ κελὶ της παραθεμένα πολλὰ ἐδέσματα καὶ παραξενεύτηκε.

 • !

  Τότε, ἐκεῖνος διέταξε νὰ πυρακτώσουν ἕνα καμίνι καὶ νὰ τὴν ρίξουν, νὰ βρεῖ τραγικὸ καὶ παραδειγματικὸ θάνατο. Ἀλλὰ τὸ θαῦμα ἐπαναλήφτηκε, ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ πήδηξε στὸ καμίνι. Ἀμέσως οἱ φλόγες ἄρχισαν νὰ ξεχύνονται ἀπὸ τὸ καμίνι καὶ μία οὐράνια ὑπέροχη δροσιὰ ἀντικατέστησε τὴν θανατερὴ πυρά. Ἐκείνη στεκόταν σὰν τοὺς Τρεῖς Παῖδες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στὴ μέση τῆς καμίνου, δοξολογώντας τὸ Θεό!

 • !

  Ἡ Γλυκερία ὑπέμεινε μὲ ἀπίστευτο ἡρωισμὸ τὸ μαρτύριο. Ἔτσι, μὲ τὸ κεφάλι γδαρμένο, τὴν πέταξαν στὴ φυλακή. Ὅμως καὶ πάλι ἔγινε τὸ θαῦμα. Ἄγγελος Κυρίου τὴν ἐπισκέφτηκε τὸ μεσονύκτιο, τὴν ἔλυσε ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὴν θεράπευσε, χωρὶς νὰ ἀφήσει τὸ παραμικρὸ σημάδι στὸ κεφάλι της!

 • !

  Τὰ πεινασμένα θηρία ὄρμισαν καὶ τὴν κατασπάραξαν, παραδίδοντας μὲ αὐτὸν τὸν φρικτὸ καὶ βασανιστικὸ τρόπο τὴν ἁγία ψυχὴ της στὸ Χριστό, ποὺ τόσο ἀγάπησε στὴ ζωή της. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, Δομίτιος, περιμάζεψε ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ τὸ λείψανό της καὶ τὸ ἔθεσε σὲ ἀσφαλὲς μέρος τῆς Ἐπισκοπῆς του. Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 13 Μαΐου.

Ἁγία Γλυκερία ἡ Μεγαλομάρτυς

Οἱ γυναῖκες καὶ μάλιστα οἱ νεαρὲς παρθένες, Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπέδειξαν τὸν ἴδιο ἡρωισμὸ μὲ τοὺς ἄνδρες κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, ὅπου ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ διώκονταν μὲ δαιμονικὴ μανία ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρικὸ παρηκμασμένο κόσμο. Μία ἀπὸ αὐτὲς, ὑπῆρξε ἡ ἁγία Μάρτυς Γλυκερία.

Ἔζησε τὸν 2ο μ.Χ. αἰῶνα, στὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ Ἀντωνίνος ὁ Εὐσεβὴς (138-161). Γεννήθηκε στὴν πόλη Τραϊανούπολη καὶ ἦταν κόρη τοῦ ὑπάτου τῆς πόλεως, Μακαρίου. Ὅταν ἀκόμα μικρὴ κατηχήθηκε κρυφὰ ἀπὸ θερμοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἔγινε ἔνθερμη Χριστιανή. Ὡς ἔφηβη, εἶχε ἀναπτύξει ἀξιοθαύμαστη κατηχητικὴ δράση, μεταστρέφοντας στὴν Ἐκκλησία πλῆθος νεανίδων εἰδωλολατρῶν.

Ἡ δράση της ἔγινε γνωστὴ στοὺς ἀδίστακτους ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, οἱ ὁποῖοι τὴν κατήγγειλαν στὸν φανατικὸ εἰδωλολάτρη ἡγεμόνα Σαβίνο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὴ συλλάβουν καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν μπροστά του. Ἡ νεαρὴ Γλυκερία, πρὶν τὴν παρουσιάσουν στὸν τύραννο, εἶχε σημειώσει στὸ μέτωπό της τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ὁμολόγησε μὲ ἡρωισμὸ τὴν πίστη της στὸ Λυτρωτὴ καὶ Σωτήρα Χριστό. Ὁ Σαβίνος τὴν ὁδήγησε σὲ παρακείμενο βωμὸ νὰ θυσιάσει στὸ ἄγαλμα τοῦ Δία.

Ἡ Γλυκερία προσευχήθηκε στὸ Χριστὸ καὶ ἀμέσως ἀκούστηκε μία μεγάλη βροντὴ καὶ τὸ εἴδωλο ἔπεσε ἀπὸ μόνο του καὶ συντρίφτηκε. Τότε οἱ εἰδωλολάτρες ἱερεῖς, γεμάτοι ὀργή, τὴν παρέδωσαν στὸν ἡγεμόνα νὰ λιθοβοληθεῖ. Ἐκεῖνος συγκέντρωσε πλῆθος φανατισμένων εἰδωλολατρῶν, δίνοντάς τους ἐντολὴ νὰ τὴ φονεύσουν διὰ λιθοβολισμοῦ. Ὄρμισαν μανισμένοι καὶ ἄρχισαν νὰ τὴν λιθοβολοῦν μὲ μανία καὶ κατάρες. Ὅμως οἱ λίθοι ἄλλαζαν κατεύθυνση καὶ δὲν ἄγγιζαν τὴ Μάρτυρα! Τότε, τὴν ἐξέλαβαν ὡς μάγισσα καὶ ἄρχισαν νὰ τὴ βρίζουν χυδαῖα.

Ὁ ἡγεμόνας τὴν ἔκλεισε φυλακὴ καὶ μάλιστα διέταξε νὰ τὴν ἀσφαλίσουν, φοβούμενος πὼς μὲ τὰ μαγικά της θὰ δραπέτευε. Ἐκεῖ τὴν ἐπισκέφτηκε ὁ σεβάσμιος Χριστιανὸς ἱερέας τῆς πόλεως, Φιλοκράτης, γιὰ νὰ τὴν ἐμψυχώσει. Βρῆκε τὴν Μάρτυρα νὰ προσεύχεται. Ἐκείνη, τὸ μόνο ποὺ τοῦ ζήτησε ἦταν νὰ τὴν σφραγίσει μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Τὸ ἑπόμενο πρωὶ, ὁδηγήθηκε στὸ δικαστήριο, ὅπου πρωτοστατοῦσε ὁ ἡγεμόνας Σαβίνος. Τὴ ρώτησε ἂν ἦταν διατεθειμένη νὰ θυσιάσει στὸ Δία, γιὰ νὰ τῆς χαριστεῖ ἡ ζωή. Ἐκείνη ἀρνήθηκε κατηγορηματικὰ καὶ ὁμολόγησε γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ τὴν πίστη της στὸ Χριστό. Τότε ὁ ἡγεμόνας διέταξε νὰ τὴν κρεμάσουν ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ νὰ τῆς γδάρουν τὸ κεφάλι! Ἡ Μάρτυρας κρεμασμένη δοξολογοῦσε τὸ Θεό!

Ὁ ἡγεμόνας ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τὴν ξεκρεμάσουν καὶ νὰ τῆς συντρίψουν τὸ πρόσωπο, διότι δὲν ἄντεχε νὰ ἀκούει τὶς δοξολογίες της. Ἀλλὰ, τὴν ἴδια στιγμὴ, ἐμφανίστηκε ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλυσε τοὺς δημίους της, ποὺ ἔμειναν ἀκίνητοι σὰν νεκροί. Βλέποντας τὸ νέο αὐτὸ θαῦμα, ὁ Σαβίνος διέταξε νὰ τὴν κλείσουν στὴ φυλακὴ καὶ νὰ μὴν τῆς δίνουν τροφὴ, γιὰ νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πεῖνα. Ἀλλὰ, ὅμως, ἄγγελοι τῆς πήγαιναν τροφὴ καὶ ἐκείνη δοξολογοῦσε ἀδιάκοπα τὸ Θεό.

Ἔμεινε ἐκεῖ κλεισμένη γιὰ πολὺ καιρό. Κάποτε ὁ ἡγεμόνας ἀποφάσισε νὰ πάει στὴν πόλη Ἡράκλεια καὶ σκέφτηκε νὰ πάρει μαζί του τὴν Γλυκερία, γιὰ νὰ τὴν πιέσει ἐκεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της. Γεμάτος ἔκπληξη διαπίστωσε, πὼς δὲν εἶχε πάθει ἀσιτία καὶ εἶδε στὸ κελὶ της παραθεμένα πολλὰ ἐδέσματα καὶ παραξενεύτηκε.

Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ἡράκλειας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπίσκοπό τους Δομίτιο, ὅταν πληροφορήθηκαν ὅτι θὰ ἔφτανε στὴν πόλη τους ἡ ἀθλοφόρος Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἔτρεξαν νὰ τὴν προϋπαντήσουν καὶ νὰ τὴν τιμήσουν, χωρὶς νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Τὸ ἄλλο πρωὶ, ὁ ἡγεμόνας ὀργάνωσε δημόσια δίκη, καλώντας πολὺ κόσμο νὰ τὴν παρακολουθήσουν καὶ διατάσσοντας τὴν Γλυκερία νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, διαφορετικὰ θὰ τὴν θανάτωνε. Ἐκείνη, γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ, ὁμολόγησε τὴν πίστη της στὸ Χριστό, καταφρονώντας τὶς ἀπειλὲς τοῦ ἡγεμόνα. Τότε, ἐκεῖνος διέταξε νὰ πυρακτώσουν ἕνα καμίνι καὶ νὰ τὴν ρίξουν, νὰ βρεῖ τραγικὸ καὶ παραδειγματικὸ θάνατο. Ἀλλὰ τὸ θαῦμα ἐπαναλήφτηκε, ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ πήδηξε στὸ καμίνι. Ἀμέσως οἱ φλόγες ἄρχισαν νὰ ξεχύνονται ἀπὸ τὸ καμίνι καὶ μία οὐράνια ὑπέροχη δροσιὰ ἀντικατέστησε τὴν θανατερὴ πυρά. Ἐκείνη στεκόταν σὰν τοὺς Τρεῖς Παῖδες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στὴ μέση τῆς καμίνου, δοξολογώντας τὸ Θεό!

Βλέποντας τὸ θαῦμα ὁ θηριώδης Σαβίνος, ὄχι μόνον δὲν πίστεψε στὴ δύναμη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἔδωσε διαταγὴ γιὰ νέα βασανιστήρια. Νὰ τὴ δέσουν χειροπόδαρα καὶ νὰ τῆς γδάρουν τὸ κεφάλι! Ἡ Γλυκερία ὑπέμεινε μὲ ἀπίστευτο ἡρωισμὸ τὸ μαρτύριο. Ἔτσι, μὲ τὸ κεφάλι γδαρμένο, τὴν πέταξαν στὴ φυλακή. Ὅμως καὶ πάλι ἔγινε τὸ θαῦμα. Ἄγγελος Κυρίου τὴν ἐπισκέφτηκε τὸ μεσονύκτιο, τὴν ἔλυσε ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὴν θεράπευσε, χωρὶς νὰ ἀφήσει τὸ παραμικρὸ σημάδι στὸ κεφάλι της!

Τὸ ἑπόμενο πρωὶ, ὁ δεσμοφύλακας Λαοδίκιος, ὅταν πῆγε γιὰ νὰ τὴν παραλάβει καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει καὶ πάλι στὸν ἡγεμόνα, διαπίστωσε μὲ θαυμασμὸ τὴν θαυματουργικὴ θεραπεία της καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὰ δεσμά. Πῆγε στὸν Σαβίνο καὶ ὁμολόγησε τὴν μεταστροφὴ του στὸ Χριστό. Ἀμέσως, δόθηκε διαταγὴ νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν καὶ νὰ ἀξιωθεῖ τοῦ μαρτυρίου! Οἱ Χριστιανοὶ πῆραν τὸ σῶμα τοῦ Μάρτυρα καὶ τὸ ἐνταφίασαν μὲ τιμές. Τὴν δὲ Γλυκερία ἀποφάσισε νὰ ρίξει στὴν ἀρένα, νὰ τὴν κατασπαράξουν τὰ αἱμοβόρα καὶ πεινασμένα θηρία.

Ἡ Μάρτυρας ἄκουσε μὲ χαρὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ἡγεμόνα καὶ στάθηκε γαλήνια στὸ κέντρο τῆς ἀρένας, ὅπου παρακολουθοῦσαν τὸ θέαμα χιλιάδες εἰδωλολάτρες θεατές. Τὰ πεινασμένα θηρία ὄρμισαν καὶ τὴν κατασπάραξαν, παραδίδοντας μὲ αὐτὸν τὸν φρικτὸ καὶ βασανιστικὸ τρόπο τὴν ἁγία ψυχὴ της στὸ Χριστό, ποὺ τόσο ἀγάπησε στὴ ζωή της. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, Δομίτιος, περιμάζεψε ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ τὸ λείψανό της καὶ τὸ ἔθεσε σὲ ἀσφαλὲς μέρος τῆς Ἐπισκοπῆς του. Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 13 Μαΐου.