Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς τά παιδιά Του, πού ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία Του. Καί πρέπει, βέβαια, ἐμεῖς νά ἀπολαμβάνουμε τό μέγα αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ ‘μᾶς καί νά Τόν εὐχαριστοῦμε γι᾽ αὐτό.

 • !

  Ἀπό αὐτό τό Μυστήριο λαμβάνουν δύναμη ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια ἀλλά καί κάθε ἁγιαστική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἴδατε; Ὅταν κάνουμε μνημόσυνο γιά τό νεκρό μας, τό κάνουμε μέσα στήν θεία Λειτουργία, μαζί μέ αὐτήν.

 • !

  Τό πιό ἱερό σημεῖο στήν θεία Λειτουργία εἶναι τότε πού ὁ ἱερεύς λέγει, «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν…». Ἡ ὥρα αὐτή εἶναι μία θεοφάνεια! Μέ τήν εὐχή πού διαβάζει ὁ ἱερέας ἐκείνη τήν ὥρα, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μεταβάλλει τό τεμάχιο τοῦ ἄρτου, πού εἶναι στό ἅγιο Δισκάριο, καί τό κάνει Σῶμα Χριστοῦ! Καί τό κρασί, πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, τό μεταβάλλει σέ Αἷμα Χριστοῦ! Αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα πού γίνεται στόν κόσμο καί μή ζητᾶτε ἄλλα θαύματα, γιατί τά ἄλλα εἶναι μικρά!

 • !

  Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, να λειτουργεῖστε κάθε Κυριακή. Καί ἄν τό χωριό σας δέν ἔχει ἱερέα, νά παρακαλεῖτε κάποιον νά σᾶς πηγαίνει στό γειτονικό χωριό, πού ἔχει θεία Λειτουργία. Μή μένετε ἀλειτούργητοι. Παλαιότερα, ὅταν ἔλεγαν κάποιον «ἀλειτούργητο», ἦταν αὐτό ἡ χειρότερη βρισιά γι᾽ αὐτόν! Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας, θά ἔρθει μέ τήν θεία Λειτουργία.

Νὰ λειτουργεῖστε κάθε Κυριακή

Στό φυλλάδιο αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τήν θεία Λειτουργία. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς τά παιδιά Του, πού ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία Του. Καί πρέπει, βέβαια, ἐμεῖς νά ἀπολαμβάνουμε τό μέγα αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ ‘μᾶς καί νά Τόν εὐχαριστοῦμε γι᾽ αὐτό. Χριστιανοί μου, ἀκοῦστε: Ὅλη τήν ὄμορφη πίστη μας, ὅλες τίς χάριτες τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ὅλα τά γλυκά κτυποκάρδια, πού ἔχει ἡ ζωή μέ τόν Θεό, ὅλα αὐτά καί πολλά-πολλά ἀκόμη περισσότερα, τά ἀπολαμβάνουμε στήν θεία Λειτουργία.

 1. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι Το Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό αὐτό τό Μυστήριο λαμβάνουν δύναμη ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια ἀλλά καί κάθε ἁγιαστική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἴδατε; Ὅταν κάνουμε μνημόσυνο γιά τό νεκρό μας, τό κάνουμε μέσα στήν θεία Λειτουργία, μαζί μέ αὐτήν.
 2. Τό ἀνώτερο ὅμως καί ἱερώτερο, πού παίρνουμε στήν θεία Λειτουργία, εἶναι αὐτό πού θά σᾶς πῶ τώρα. Ἀκοῦστε: Τό πιό ἱερό σημεῖο στήν θεία Λειτουργία εἶναι τότε πού ὁ ἱερεύς λέγει, «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν…». Ἡ ὥρα αὐτή εἶναι μία θεοφάνεια! Μέ τήν εὐχή πού διαβάζει ὁ ἱερέας ἐκείνη τήν ὥρα, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μεταβάλλει τό τεμάχιο τοῦ ἄρτου, πού εἶναι στό ἅγιο Δισκάριο, καί τό κάνει Σῶμα Χριστοῦ! Καί τό κρασί, πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, τό μεταβάλλει σέ Αἷμα Χριστοῦ! Αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα πού γίνεται στόν κόσμο καί μή ζητᾶτε ἄλλα θαύματα, γιατί τά ἄλλα εἶναι μικρά! Ἀλλά στήν εὐχή αὐτή, πού καθαγιάζονται τά Τίμια Δῶρα, ὁ ἱερέας πάλι παρακαλεῖ τόν Θεό νά στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί σέ ‘μᾶς. Πάνω μας! «Κατάπεμψον τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον ἐφ᾽ ἡμᾶς», λέγει. Ὥστε, λοιπόν, στήν θεία Λειτουργία παίρνουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα, γι᾽ αὐτό καί λέμε στό τέλος, «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».
 3. Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, να λειτουργεῖστε κάθε Κυριακή. Καί ἄν τό χωριό σας δέν ἔχει ἱερέα, νά παρακαλεῖτε κάποιον νά σᾶς πηγαίνει στό γειτονικό χωριό, πού ἔχει θεία Λειτουργία. Μή μένετε ἀλειτούργητοι. Παλαιότερα, ὅταν ἔλεγαν κάποιον «ἀλειτούργητο», ἦταν αὐτό ἡ χειρότερη βρισιά γι᾽ αὐτόν! Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας, θά ἔρθει μέ τήν θεία Λειτουργία.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας