Η Οργάνωσή της

Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Ἠλιόπουλος

Μέλη: Νικόλαος Γκουρᾶρος, Νεκταρία Χατζοπούλου, Δημήτριος Βασιλακάκης καὶ Δημήτριος Μαυροματάκης

 Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο
Πρόεδρος: Πρωτ. Ἐμμανουήλ Νιράκης

Μέλη: Σταυρούλα Κίτσιου,  Καλλιόπη Μπολώση,Τριάδα Παπαμακαρίου, Εἰρήνη Ζιώγα, Βασιλική Παπαιωάννου,  Εἰρήνη Μανδηλαρᾶ

 Ἐνοριακὴ Νεανικὴ Ἑστία
Πρόεδρος: Πρωτ. Χαραλάμπης Στάμος

Μέλη: Μαρία Κληρονόμου, Εὐαγγελία Χατζοπούλου, Χρύσα Φουτσίτζη

Κατηχητές:  Γεράσιμος Στελλᾶτος,  Ἀνδρέας Κολύβας,  Χρῆστος Φράγκος, Ἄγγελος Ζαφειρόπουλος, Μαρία Βαΐτση, Εὐάγγελος Φαλάρας καὶ Νικόλαος Γκουρᾶρος

 Ψάλτες:
Μιχαήλ Ματζούρης,  Ἀθανάσιος Μασιώτης

 Νεωκόροι:
Μαργαρίτα Ὀδυσσέα,  Χριστίνα  Πλαγίσου, Μαρία Κονιτοπούλου