Ψηφοφορίες

15
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας

12
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;

87
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;

63
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
38
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία