Ψηφοφορίες

40
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
35
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
102
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;
83
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
235
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία