Ψηφοφορίες

15
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας

12
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;

86
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;

62
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
31
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία