Ψηφοφορίες

21
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας

18
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;

90
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;

68
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
105
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία