Ψηφοφορίες

49
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
46
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
109
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;
93
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
314
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία