Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης – Περί τῶν ὑπό τοῦ Θεοῦ

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης-Περί των υπό του Θεού κριτηρίων
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Паисий Святогорец) : Ομιλών τινές των Διδαχών του & ΝΕΟ σπάνιο ΒΙΝΤΕΟ που τον εικονίζει εις Πατριαρχική Ιερά Ακολουθία της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – 7η Νοεμβρίου 1992.

ΔΙΔΑΧΕΣ (κατεγράφησαν εις οικία αγιογράφου Γεωργίου Λέπουρα, κατά την εκεί επίσκεψη του Αγίου Παϊσίου, κατά τα τέλη δεκαετίας 80) :
περί των υπό του Θεού κριτηρίων (στο 0:15)
περί της χάριτος – θεϊκής ευλογίας επί των αδικημένων, των υπομενόντων την αδικίαν και τας δοκιμασίας και επί των όντως ταπεινών (στο 4:27)
περί της νοεράς προσευχής (στο 14:12)
η νεολαία σήμερα και η απόστασις από τις Θείες Ηδονές (στο 24:40)
η πραγματική, η πνευματική απλότις και η ταπείνωσις (στο 25:25)
η πνευματική (όχι κοσμική) αγάπη (στο 27:42)
περί της πνευματικής λύπης – η Θεία Παρηγορία (στο 28:51).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΕ FULL HD.

… ευλαβείας και ευγνωμοσύνης ένεκα, από Κέρκυρα – 16 Ιουλίου 2016.

Σημείωσις : Το αυθεντικό βίντεο, το οποίον χρησιμοποιήθηκε, από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, στο αφιέρωμα στον ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ, που προεβλήθη το εσπέρας της 12ης Ιουλίου 2016 και επανελήφθη την 4ην πρωινήν ώρα της 16ης (απ΄όπου και κατεγράφη δορυφορικά και απετέλεσε ιεράν βάσιν της από 16ης.7ου.2016 παρούσης αναρτήσεως εκ Κερκύρας), ως δηλώνεται στην από 21.7.2016 ανάρτησίν του υπό του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας : παραχωρήθηκε στο Γραφείο από πρώην μαθητή της Αθωνιάδος, στου οποίου την κατοχή περιήλθε τότε